Sic@Sic 2017

SIC@SIC 2017 - Adavede

Adavede

di Alain Parroni / Italia 2017 / 20'

SIC@SIC 2017 - Due

Due

di Riccardo Giacconi / Italia, Francia 2017 / 17'

SIC@SIC 2017 Les fantômes de la veille

Les fantômes de la veille

di Manuel Billi / Francia, Italia 2017 / 20'

SIC@SIC 2017 - Il legionario

Il legionario

di Hleb Papou / Italia 2017 / 13'

SIC@SIC 2017 - MalaMènti

MalaMènti

di Francesco Di Leva / Italia 2017 / 13'

SIC@SIC 2017 - Piccole italiane

Piccole italiane

di Letizia Lamartire / Italia 2017 / 18'

SIC@SIC 2017 - Le visite

Le visite

di Elio Di Pace / Italia 2017 / 15'

SIC@SIC 2017 Nausicaa L'altra odissea

Nausicaa – L’altra Odissea

di Bepi Vigna / Italia 2017 / 20'

SIC@SIC L’ultimo miracolo

L’ultimo miracolo

di Enrico Pau / Italia 2017 / 20'